Retourformulier

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Let op: kosten en verantwoordelijkheid voor retourzending zijn voor de consument. Tevens wijzen we u erop dat veel van onze producten maatwerk betreffen, neem hiervoor contact met ons op.

  • Aan: Studio Elf

Via Regia 190P te Maastricht

info@studioelf.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: …………………….

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* …………………….
  • [Naam consumenten(en)] …………………….

 

  • [Adres consument(en)] …………………….

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)…………………….

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Ik accepteer dit
x
a
No Notify!